Management StijlenManagement met DominantieManagement met RespectManagement met Eenheid
Aanwezigheid doordominantiebetrokkenheidverbondenheid
Primaire Houdingkleinerenwaarderentransformeren
Leiding geven o.b.vangstencompassierealiteit
Afstand Medewerkersgrootkleinillusie
Houdingsuperieurgelijkeen
Krachtbaas krachtieders krachtgezamenlijke bedrijfskracht
Ruimtebeperkendelenvergroten
Realisatie doorvalse manipulatiebetrokkenheidoprecht gedeelde passie
Invloed op anderenonzeker makenpersoonlijke kracht door inspirerenpersoonlijke kracht door zuiveren
Focus opnegative aspectenpositive aspectenalle aspecten
Werkt in oplagere eigenwaardeteam synergieIeders potentieel
Schuldanderenzelfovertuigingen gedachten emoties
Succeseer alleenteam efforthele bedrijf
Sturingmanager stuurtzelfsturende teamshele bedrijf
Handelen vanuitangst van jeugd traumasvertrouwen en respectdankbaarheid tevredenheid

Table 1.0 Management Stijlen